Kingspan BioDisc

Biologiczna oczyszczalnia ścieków BioDisc firmy Kingspan to nowoczesne urządzenie

pracujące w technologii obrotowych złóż biologicznych służąca do lokalnego oczyszczania ścieków bytowych. 

Oczyszczalnia jest w pełni zgodna z normą PN-EN 12566-3 oraz posiada certyfikat CE

Oczyszczalnia ścieków BioDisc gwarantuje bardzo wysoki stopień oczyszczenia ścieku, dzięki czemu istnieje możliwość odprowadzenia oczyszczonego ścieku do wód powierzchniowych (rzeki, strumienie, jeziora) lub gruntu (drenaż, studnie chłonne itp.).

Urządzenie to najwyższej klasy kompletna oczyszczalnia ścieków opracowana do oczyszczania ścieków bytowych.

Efektywność oczyszczania urządzenia oczyszczalni:

 • ChZT5 = 89,4% 40 mg O2/l
 • BZT5 = 95,7% 150 mg O2/l
 • Zawiesina = 94,8% 50mg/l

Oczyszczalnia zawiera cztery unikalne, odseparowane od siebie strefy oczyszczania w jednym zbiorniku w tym: osadnik wstępny, dwie strefy biologiczne z obrotowym złożem, osadnik wtórny. Tlen na obrotowe złoże dostarczany jest przez obrotowy ruch zapewniony przez silnik o mocy ok. 50W. Oczyszczalnia to monolityczny zbiornik wykonany z GRP- żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym, materiału odpornego na agresywne środowisko ściekowe oraz siły działające w gruncie. 

Nasz zespół doradzi prawidłowy dobór zbiornika, pomoże wybrać optymalną lokalizację oczyszczalni na działce, dokona kompleksowej wyceny inwestycji, wykona dokumentację projektową, oraz zamontuje kompletną instalację przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z uruchomieniem na posesji.

Zapewniamy również możliwość wykonania różnego rodzaju prac ziemnych (usługi koparkami, samochodami  dostawczymi) i usług ogólnobudowlanych (usługi brukarskie, układanie kostki, utwardzanie wjazdów, montaż zbiorników na deszczówkę itp.)

Jakość naszych usług potwierdzona jest opiniami zadowolonych klientów oraz licznymi referencjami. Efekty naszej działalności można zobaczyć w galerii

Współpracujemy z hurtownią materiałów budowlanych firmą  KYUBI

Zastosowana technologia zanurzanych obrotowych złóż tarczowych – obrotowe złoże biologiczne, bazuje na wytworzeniu aktywnej błony biologicznej na złożu obrotowym, składającej się z naturalnie występujących w przyrodzie mikroorganizmów, które rozkładają zanieczyszczenia zawarte w ściekach.

Cały proces oczyszczania ścieków składa się z czterech etapów:

I ETAP osadnik wstępny:
Doprowadzane ścieki trafiają do osadnika wstępnego. Ciężkie cząstki stałe, również niebiodegradowalne, osadzają się i łączą, tworząc osad, który powinien być okresowo usuwany jest to etap zatrzymania największych cząstek w celu ich późniejszego rozkładu. Osadnik wstępny w połączeniu z systemem dawkowania ścieków pełni także rolę zbiornika buforowego.

II ETAP pierwszy etap oczyszczania biologicznego:
Ciecz wraz drobnymi zanieczyszczeniami stałymi przechodzi następnie do pierwszego etapu oczyszczania biologicznego na wstępnej strefie złóż tarczowych. System dawkowania ścieków zapewnia stabilny przepływ wysokowydajne oczyszczanie.

III ETAP – drugi etap oczyszczania biologicznego:
Ścieki doprowadzane do tej sekcji są poddawane działaniu drugiej strefy biologicznej (złoże obrotowe), odseparowanej od pierwszej grupy dysków, na powierzchni których narastają kolejne warstwy biomasy. Chronione przed dużą zmiennością przepływu i szkodliwymi zanieczyszczeniami, bakterie tworzące biomasę skutecznie wykorzystują składniki ścieków jako źródło pożywienia. Ruch obrotowy pozwala na usuwanie z dysków obumarłych bakterii lub ich nadmiaru, tworząc tym samym przestrzeń do rozwoju nowych.

IV ETAP – osadnik wtórny:
nadmiar błony biologicznej (obumarłe bakterie oraz ich nadmiar) w sposób grawitacyjny trafia do osadnika wtórnego, gdzie gromadzi się na dnie w postaci osadu. Pozostała oczyszczona ciecz odprowadzana jest do odbiornika. Osad z dna jest recyrkulowany przez pompę do osadnika wstępnego w celu powtórnego oczyszczenia. Pompa usuwa także unoszącą się napowierzchni zawiesinę. Ścieki oczyszczone wolne od cząstek stałych i zanieczyszczeń opuszczają oczyszczalnię przez rurę odpływową. Proces zarządzania przepływem wewnątrz oczyszczalni zapewnia stabilny przepływ do kolejnych etapów oczyszczania i wysokowydajne oczyszczanie ścieków.

Opis technologii oczyszczania ścieków.

Ścieki z instalacji kanalizacyjnej doprowadzane są za pomocą rury dopływowej do osadnika wstępnego, gdzie zatrzymywane są zawiesiny pływające. W dolnej części

osadnika odkładają się substancje mogące się osadzać, które następnie mogą być usuwane przez wóz asenizacyjny. Wstępnie oczyszczone ścieki doprowadzane są następnie do biosfery, zawieszonej powyżej strefy osadnika wstępnego.

Biosfera podzielona jest na dwie części za pomocą ścianki działowej – pierwsza część biosfery ma zmienny poziom cieczy, drugi obszar biosfery, izolowany hydraulicznie, ma stały poziom cieczy i dopełniany jest za pomocą czerpaka.

W pierwszej części biosfery znajduje się pierwszy zestaw tarcz. Biowirnik składa się z sekcji tarcz polipropylenowych zamontowanych na wale, który obraca się za pomocą silnika elektrycznego. Tarcze poruszają się z prędkością dwóch obrotów na minutę, umożliwiając absorpcję tlenu do tworzącej się biomasy, składającej się z naturalnie występujących bakterii przywierających do tarcz.

Dzięki stałemu kontaktowi ze ściekami i powietrzem, tworzy się biomasa, która następnie odrywa się i osiada w położonym poniżej osadniku pierwotnym.

Wtórne oczyszczanie ścieków następuje we wbudowanym osadniku wtórnym. Nadmiar osadu wtórnego jest pompowany z powrotem do osadnika wstępnego za pomocą pompy zawracania osadu. 

Najważniejsze zalety

 • Bardzo wysoka skuteczność oczyszczania ścieków potwierdzona certyfikatem CE; testy zgodne z PN-EN:12566-3
 • BZT5-96%, ChZT-89%, zawiesina-95%, azot amonowy-89%. 
 • Brak nieprzyjemnych zapachów.– brak mechanicznego napowietrzania – sprężarki 
 • Cicha praca (poniżej 45dB). – przez zastosowanie niskoobrotowego silnika
 • Trwały, monolityczny zbiornik wykonany z odpornego na agresywne środowisko GRP. 
 • Odporna na nierównomierność dopływu ścieków. 
 • Łatwy dostęp z poziomu pokryw. 
 • Niskie koszty eksploatacji – dobowe zużycie energii elektrycznej nie większe niż 1,3 kWh/d – dla typoszeregów do 6 RLM i 12 RLM
 • Bardzo mała awaryjność.- mała ilość elementów eksploatacyjnych
 • Zautomatyzowana praca – minimalizacja czynności obsługowych.
 • Odporność na aplikowanie chemii domowej.
 • Brak konieczności dodawania biopreparatów.
 • Opatentowany system dawkowania ścieków.