Kingspan BioFicient

Biologiczna oczyszczalnia ścieków BioFicient (BioPura) firmy Kingspan to innowacyjny, kompaktowy system do oczyszczania ścieków bytowych.

Charakteryzuje się prostą i zwartą konstrukcją, obejmującą monolityczny zbiornik z czterema komorami. Technologia ruchomego, napowietrzanego złoża stanowi rozwinięcie tradycyjnej metody biologicznej, lecz dzięki zastosowaniu aż dwóch stref tlenowych jest bardziej efektywna oraz lepiej radzi sobie ze zmiennym dopływem ścieków.
Oczyszczalnia jest w pełni zgodna z normą PN-EN 12566-3 oraz posiada certyfikat CE


Monolityczny zbiornik posiada cztery komory- osadnik wstępny, dwa bioreaktory oraz osadnik wtórny.W oczyszczalni Biopura zastosowano wysokowydajną technologię fluidalnych złóż biologicznych z podwójnym bioreaktorem. System umożliwia osiągnięcie wysokich parametrów oczyszczania także przy nierównomiernym zrzucie ścieków. Ścieki surowe grawitacyjnie dopływają do osadnika wstępnego, w którym następuje redukcja zawiesin poprzez sedymentację (np. piasek), oraz tłuszczy poprzez flotację. W tym miejscu substancje stałe i inne odpady osiadają na dnie zbiornika, gdzie pozostają do czasu usunięcia. Sklarowane w osadniku wstępnym ścieki, przepływają do dwóch reaktorów, gdzie następują procesy tlenowego rozkładu pozostałych zanieczyszczeń.

Do każdego z dwóch bioreaktorów powietrze wtłaczane jest przez układ sprężarka-dyfuzor. Umieszczone na dnie dyfuzory mają za zadanie dostarczenie tlenu w postaci drobnych pęcherzyków do złoża biologicznego wykonanego z kształtek. Dzięki zagwarantowaniu warunków tlenowych na kształtkach wytwarza się błona biologiczna (biomasa) składająca się z mikroorganizmów tlenowych oczyszczających ściek. Przepływ w oczyszczalni jest grawitacyjny. Wypływ ścieku oczyszczonego do odbiornika, jest uwarunkowany dopływem ścieku surowego do oczyszczalni. W ostatniej fazie oczyszczania, ściek przepływa przez osadnik wtórny, którego zadaniem jest wyłapanie osadu nadmiernego powstałego w reaktorach. Część osadu nadmiernego, jest w stałych odstępach czasowych zawracana do osadnika wstępnego gdzie zachodzi proces denitryfikacji.

We wcześniej ustalonych odstępach czasu część osadu i oczyszczonego ścieku zawracane są do osadnika wstępnego do dodatkowego oczyszczania. Osadniki wstępny i wtórny powinny być opróżniane z osadu nie biodegradowalnego co najmniej raz do roku. Ścieki oczyszczone wypływają z oczyszczalni. Mogą one być wprowadzone do cieków lub gruntu. Typoszeregi oczyszczalni obejmują kilka wielkości, od rozwiązań dla pojedynczych gospodarstw domowych do budownictwa wielorodzinnego. Do wyboru posiadamy różne opcje zagłębienia dopływu, w zależności od zagłębienia rury kanalizacyjnej.

Nasz zespół doradzi prawidłowy dobór zbiornika, pomoże wybrać optymalną lokalizację oczyszczalni na działce, dokona kompleksowej wyceny inwestycji, wykona dokumentację projektową, oraz zamontuje kompletną instalację przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z uruchomieniem na posesji.

Zapewniamy również możliwość wykonania różnego rodzaju prac ziemnych (usługi koparkami, samochodami dostawczymi) i usług ogólnobudowlanych (usługi brukarskie, układanie kostki, utwardzanie wjazdów, montaż zbiorników na deszczówkę itp.)

akość naszych usług potwierdzona jest opiniami zadowolonych klientów oraz licznymi referencjami. Efekty naszej działalności można zobaczyć w galerii.

Współpracujemy z hurtownią materiałów budowlanych firmą  KYUBI.

Technologia oczyszczania ścieków

Praca oczyszczalni oparta jest na technologii zanurzonego złoża biologicznego polegającego na oczyszczaniu ścieków poprzez bakterie tlenowe i mikroorganizmy, przy równoczesnym intensywnym napowietrzaniu ścieków.

Osadnik wstepny

Ścieki są doprowadzane do osadnika wstępnego. Dochodzi w nim do oddzielenia frakcji stałych, zatrzymania tłuszczy, oraz opadania cząstek stałych, również niebiodegradowalne, osadzają się i łączą, tworząc osad, który powinien być okresowo usuwany (raz w roku). Ciecz pozbawiona większości zawiesin i części stałych, choć biologicznie surowa przepływa do pierwszej części biologicznej (tlenowej). 

Strefy biologiczne (I oraz II)

Pozbawiony frakcji stałych ściek jest natleniany poprzez system sprężarka-dyfuzor. Dzięki znajdującym się w strefie biologicznej kształtkom z polietylenu oraz doprowadzonemu tlenowi mamy zagwarantowane warunki do życia bakterii, które oczyszczają ściek. Substancje organiczne oraz chemiczne oczyszczane są przez biomasę pokrywającą złoże. Składa się ona z mikroorganizmów tlenowych otrzymujących tlen poprzez mechaniczne wtłaczanie powietrza przez dmuchawę poprzez dyfuzory rurowe. Ścieki stykają się z ruchomym, mieszanym złożem, dzięki czemu poddawane są działaniu biomasy. Dalej dopływają do drugiej biosfery tlenowej w celu doczyszczenia. Nadmierna biomasa wymywana jest w formie stałej do osadnika wtórnego. W pierwszej strefie następuje podczyszczenie, w drugiej, takiej samej, biologiczne doczyszczenie.

Osadnik wtórny

Prawie całkowicie oczyszczone ścieki przepływają do osadnika wtórnego. Osadnik wtórny jest wyposażony w recylkulację osadu nadmiernego, która przepompowuje materiał z dna osadnika wtórnego do osadnika wstępnego. Zwiększa to wydajność procesu oczyszczania przez ochronę odpływu i powrót rozcieńczonej i aktywnej biomasy do głównego zbiornika. Funkcja ta może być poddawana modyfikacjom podczas sezonowych wahań dopływu. Ścieki oczyszczone wolne od cząstek stałych i zanieczyszczeń biologicznych opuszczają oczyszczalnię przez rurę odpływową. Odbiornikiem ścieku oczyszczonego może być grunt (studnia chłonna, drenaż) lub woda płynąca (rzeki, strumienie, jeziora itp.).

Zalety

  • Duża skuteczność oczyszczania ścieków potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN:12566-3
  • Całkowicie zautomatyzowana praca
  • Minimalizacja czynności eksploatacyjnych
  • Brak konieczności dodawania biopreparatów
  • Bezpieczny właz klasy A15 zamykany na klucz
  • Niskie koszty użytkowania
  • Niski koszt instalacji
  • Estetyczny wygląd
  • Możliwość zagłębienia dopływu do 150cm
  • Opcjonalna pompownia ścieków oczyszczonych w zbiorniki oczyszczalni