Delfin

Przydomowa oczyszczalnia ścieków DELFIN PRO PREMIUM MBBR

Przydomowa oczyszczalnia ścieków DELFIN PRO PREMIUM MBBR to przepływowy reaktor zbudowany w jednym zbiorniku podzielonym na trzy komory:

 • 1 komora – osadnik wstępny
 • 2 komora – komora napowietrzania
 • 3 komora – osadnik wtórny

Technologia MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) – wykorzystanie złoża biologicznego ruchomego (fluidalnego) wspomaganego osadem czynnym (seria DELFIN PRO PREMIUM MBBR).

Redukcja zanieczyszczeń potwierdzona
badaniami Instytutu Techniki Budowlanej:

 • BZT5 – do 98%
 • ChZT – do 98%
 • Zawiesina ogólna – do 98%

Technologia złoża fluidalnego (zawieszonego).

MBBR – Moving Bed Biofilm Reactor, to wysokowydajna technologia oczyszczania ścieków. 

W technologii MBBR biofilm zawieszony na kształtkach jest mieszany w komorze napowietrzania za pomocą sprężonego powietrza. Biofilm, pokrywający powierzchnię kształtek, ma optymalne warunki rozwoju i zapewniony odpowiedni dopływ tlenu i substancji organicznych do bakterii i mikroorganizmów wyższych. 

Wszystkie procesy oczyszczania ścieków zachodzą w jednym zbiorniku, podzielonym na trzy komory. Oczyszczalnia wykorzystuje technologię złoża biologicznego ruchomego wspomaganego osadem czynnym. Oznacza to, że w środkowej komorze zbiornika pływają specjalnie zaprojektowane plastikowe kształtki, na których namnażają się bakterie odpowiedzialne za procesy oczyszczania. Mają one optymalne warunki rozwoju dzięki odpowiednio dobranym parametrom napowietrzania ścieków, co znacząco wpływa na szybkość i skuteczność procesów oczyszczania.
Warunki sprzyjające rozwojowi bakterii, duże stężenie biofilmu i wysokie stężenie tlenu w technologii MBBR powoduje, że usuwanych jest kilka razy więcej zanieczyszczeń w ciągu doby niż w tradycyjnych oczyszczalniach z osadem czynnym. 

Mikroorganizmy w biofilmie są znacznie bardziej odporne na duże zmiany ChZT, BZT5, pH i temperatury.

Zastosowanie złoża fluidalnego gwarantuje:

 • stabilną pracę oczyszczalni 
 • możliwość przyjmowania większych ładunków zanieczyszczeń 
 • szybkość usuwania BZT5 i azotu 
 • brak zatykania i samooczyszczanie 
 • wysoką odporność na zmiany pH i temperatury 
 • wysoką wytrzymałość nośników

Ponieważ ścieki dopływają do oczyszczalni nieregularnie (najwięcej ścieków powstaje rano i wieczorem, kiedy mieszkańcy są w domu, a także w weekendy, kiedy np. odwiedzają nas goście) oczyszczalnia DELFIN PRO jest sterowana za pomocą sterownika, który ustawia różne tryby pracy: dzienny i nocny. Pozwala to optymalizować pracę urządzenia również pod kątem kosztów – np. zmniejszając zużycie prądu potrzebnego do pracy dmuchawy. Co ważne, dzięki zastosowaniu sondy sterownik automatycznie przełączy pracę oczyszczalni na tryb urlopowy, kiedy wyjedziemy na urlop i będziemy produkować mniej ścieków.

Zbiornik wykonany jest z wysoko zagęszczonego polietylenu z filtrem UV, gwarantującego dużą wytrzymałość oraz odporność na zmiany pH i temperatury. Wszystkie produkowane w kieleckiej fabryce spółki Delfin urządzenia są skrupulatnie poddawane najpierw testom wewnętrznym, a następnie badaniom prowadzonym przez akredytowaną instytucję badawczą – Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie – pod kątem skuteczności oczyszczania, wodoszczelności, wytrzymałości, trwałości i reakcji na ogień.

Nasz zespół doradzi prawidłowy dobór zbiornika, pomoże wybrać optymalną lokalizację oczyszczalni na działce, dokona kompleksowej wyceny inwestycji, wykona dokumentację projektową, oraz zamontuje kompletną instalację przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z uruchomieniem na posesji.

Zapewniamy również możliwość wykonania różnego rodzaju prac ziemnych (usługi koparkami, samochodami dostawczymi) i usług ogólnobudowlanych (usługi brukarskie, układanie kostki, utwardzanie wjazdów, montaż zbiorników na deszczówkę itp.)

Jakość naszych usług potwierdzona jest opiniami zadowolonych klientów oraz licznymi referencjami. Efekty naszej działalności można zobaczyć w galerii.

Współpracujemy z hurtownią materiałów budowlanych firmą KYUBI.