Jednostki samorządu terytorialnego

Dokumentacja - Jednostki Samorządu Terytorialnego

Pracownicy firmy Kan-Eko to osoby posiadające wykształcenie, uprawnienia i doświadczenie. Nasz zespół tworzy kadra projektantów z kilkunastoletnim doświadczeniem oraz grupa młodych ambitnych inżynierów, co gwarantuje projektowanie na najwyższym poziomie. Oferujemy Państwu opracowania oparte na nowoczesnych technologiach i sprawdzonych rozwiązaniach.

Dzięki stałej współpracy z prawnikami, producentami, dystrybutorami oraz instalatorami technologii ochrony środowiska możemy zapewnić Państwu optymalne rozwiązanie najbardziej skomplikowanych problemów, a wiedza i doświadczenie w zakresie projektowania daje solidne podstawy do sporządzania dokumentacji projektowej zawierającej nie tylko wszystkie aspekty techniczne, ale także proponowanie technologii dopasowanej do możliwości budżetu. Starannie dobrany kapitał ludzki oraz jego wyjątkowa mobilność pozwalają na świadczenie naszych usług na terenie całego kraju.

Jakość naszych usług potwierdzona jest opiniami zadowolonych klientów oraz licznymi referencjami.

Oferujemy:

  • Doradztwo w zakresie możliwych rozwiązań technologicznych
  • Sporządzanie dokumentacji projektowych przydomowych oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem wykonania dokumentacji dla indywidualnych odbiorców (umowa i płatność regulowana z indywidualnym odbiorcą)
  • Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU)
  • Wykonanie lub aktualizacja programu (koncepcji) gospodarki wodno-ściekowej
  • Przeprowadzenie postępowania dotyczącego pozyskania środków zewnętrznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (PROW, NFOŚiGW, WFOŚiGW) 
  • Sporządzenie analizy efektywności kosztowej niezbędnej przy ubieganiu się o dofinansowanie w ramach PROW
  • Wykłady, prezentacje dla mieszkańców
  • Przeprowadzenie procedury przetargowej i obsługę techniczno-prawną zamówień publicznych dotyczących m.in. przydomowych oczyszczalni ścieków (SIWZ, umowa i załączniki, pytania i odpowiedzi, pisma o uzupełnienie i wyjaśnienie, rozstrzygnięcie, opis przedmiotu zamówienia (OPZ), równoważność i dobór kryteriów poza cenowych)